Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Finał Data Cel Zebrane pieniądze (w PLN)
I 3 stycznia 1993 Choroby serca 2 422 464,76
II 2 stycznia 1994 Pomoc szpitalom noworodkowym 4 134 072,50
III 8 stycznia 1995 Zakup sprzętu dla klinik onkologicznych 6 867 950,78
IV 7 stycznia 1996 Ratowanie życia dzieci, które uległy wypadkom 6 315 295,94
V 5 stycznia 1997 Ratowanie dzieci z chorobami serca 8 818 753,80
VI 4 stycznia 1998 Ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach 12 498 908,70
VII 10 stycznia 1999 Ratowanie życia noworodków 15 748 392,62
VIII 9 stycznia 2000 Ratowanie życia dzieci z chorobami nerek 25 229 564,40
IX 7 stycznia 2001 Diagnostyka noworodków i niemowląt 24 366 827,76
X 13 stycznia 2002 Ratowanie życia dzieci z wadami wrodzonymi 26 291 936,80
XI 12 stycznia 2003 Zakup sprzętu medycznego dla oddziałów niemowlęcych i dzieci młodszych 30 116 786,01
XII 11 stycznia 2004 Zakup sprzętu medycznego dla oddziałów niemowlęcych i dzieci młodszych 27 244 441,42
XIII 9 stycznia 2005 Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii 28 415 176,62
XIV 8 stycznia 2006 Ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i nauka pierwszej pomocy 30 690 085,16
XV 14 stycznia 2007 Ratowanie życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i nauka pierwszej pomocy 30 377 334,95
XVI 13 stycznia 2008 Pomoc dzieciom ze schorzeniami laryngologicznymi 32 147 538,63
XVII 11 stycznia 2009 Wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci 40 458 625,09
XVIII 10 stycznia 2010 Wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci 42 877 958,06
(brak) 4 lipca 2010 Finał specjalny: „Stop powodziom!” 2 644 507,34
XIX 9 stycznia 2011 Na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi ?
Razem: 397 666 621

Podane kwoty nie są oficjalne.

Źródła:

O quadric